documentatie

Adviesraad voor Cultuur

Stad Vilvoorde

DOCUMENTATIE

ADVIESRAAD VOOR CULTUUR

STAD VILVOORDE

 

Hoewel we onze website regelmatig onderhouden kunnen er onjuistheden in voorkomen. Mocht je een foutje opvallen, dan graag een seintje via info@cultuurraadvilvoorde.be opdat we de gepaste aanpassingen kunnen doorvoeren. Ondanks alle aan de samenstelling van deze website bestede zorg, kunnen noch de Stad Vilvoorde noch de Cultuurraad Vilvoorde enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van deze website. De verslagen wercden opgemaakt onder voorbehoud van goedkeuring door de volgende vergadering. Alle opmerkingen, aanvullingen en verbeteringen worden opgenomen in het verslag van de eerstvolgende zitting.

Verslagen Adviesraad voor Cultuur

 

2013 —> 28 januari - 14 mei - 10 september

2014 —> 14 januari - 25 maart - 20 mei - 16 september - 4 november

2015 —> 27 januari - 24 maart - 26 mei - 29 september 24 november

2016 —> 26 januari  - 19 april - 24 mei - 27 september - 29 november

2017 —> 31 januari - 21 maart  - 23 mei  - 19 september   - 21 november

2018 —> 23 januari - 20 maart - 22 mei - 25 september20 november

2019 —> 29 mei - 25 september

 

Documentatie Soepfestival

 

2013 —> inschrijvingsformulier - wedstrijdreglement

2015 —> 1ste werkvergadering - 1ste oproepingsbrief - begeleidende brief inschrijving - inschrijvingsformulier - wedstrijdreglement

2017 —> begeleidende brief inschrijving - inschrijvingsformulier - oproep deelnemers - wedstrijdreglement - koks gezocht - affiche - flyer

 

Documentatie Vilvoorde Actief

 

2014 —> inschrijvingsformulier

 

 

Documentatie Varia

 

huurtarieven

cultuurcentrum Het Bolwerk —> 2006

feest- & audiovisueel materiaal —> 2014

stedelijke infrastructuur —> 2003 - 2014

aanvraagformullieren

cultuurcentrum Het Bolwerk —> 2014 - 2017 -

feest- & audiovisueel materiaal —> 2014

 

2012 —> advies werkingsverslag - geïntegreerd jaarverslag

2013 —> memorandum cultuurbeleid - geïntegreerd actieplan - geïntegreerd werkingsverslag - advies geïntegreerd actieplan

2014 —> beleidsnota cultuur - geïntegreerd actieplan - lijst erkende verenigingen - presentatie erfgoedplus

2015 —> resultaten infosessies tramtracé - cultuurbeleid 2016 - werkingssubsidies 2015 - winters vilvoorde 2015 - evolutie subsidies 2009-2015 - charter interlevensbeschouwelijke dialoog

2016 —> erfgoedcel actieplan - erfgoedplan presentatie - advies erfgoedplan 2016-2019 - werkingssubsidies 2015 presentatie - aanvraagformulier werkingssubsidies draft - reglement werkingssubsidies draft - adviesnota infrastructuur -  adviesnota diversiteit - antwoord advies infrastructuur - antwoord advies werkingssubsidies - verslag werkgroep diversiteit - verslag werkgroep memorandum - verslag werkgroep memorandum antwoorden

2017 —> evaluatie erfgoedcel - evolutie toelagen - Citizenlab Vilvoorde - presentatie nieuw voorstel subsidie berekening en reglement - overzicht erkende verenigingen 2017 - subsidie soc cul - principes nieuw werkingsreglement - tabel nieuw subsidiereglement socio culturele verenigingen - denkmoment 1 Traject adviesraden - evaluatie erfgoedcel

2018 —> in memoriam Denise Decraen - presentatie Sport/Cultuurcentrum Koningslo - persbericht memorandum 2018-2024 - memorandum 2018-2024 - charter interlevensbeschouwelijke dialoog - presentatie 200 jaar Jean Portaels - subsidiereglement (verbeterde versie) - avg-gdpr - aanbod Portaelsschool - aanbod Academie - reglement Werkingssubsidies - formulier Werkingssubsidies - hulp bij formulier Werkingssubsidies - denkmoment 2 Traject adviesraden (verslag - presentatie) - Vilvoorde zomert

2018 —> kandidatuur lid adviesraad - kandidatuur dagelijks bestuur adviesraad - kandidatuur raad van bestuur bibliotheek/cultuurcentrum het bolwerk

2019 —> 2019 04 12 functieomschrijvingen2019 04 29 igs - 2019 05 29 presentatie

©  onafhankelijke website van de Adviesraad voor Cultuur van Stad Vilvoorde - privacy

web design by ongi etorri  ©