welkom

Adviesraad voor Cultuur

Stad Vilvoorde

WELKOM

ADVIESRAAD VOOR CULTUUR

STAD VILVOORDE

 

Vilvoorde beschikt over een cultuurraad bestaande uit afgevaardigden van Vilvoordse verenigingen en onafhankelijke Vilvoordse burgers. De cultuurraad roept minimum vier keer per jaar een algemene vergadering samen om advies uit te brengen over alle aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid.

De cultuurraad werd opgericht in 1972, dit adviesorgaan heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van de stad. Menig advies van deze raad draagt op een constructieve manier bij tot het ontwikkelen van het plaatselijke cultuurbeleid.

De Vilvoordse cultuurraad is een advies- en overlegorgaan dat bevoegd is om adviezen uit te brengen en voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het cultuurbeleid van de stad Vilvoorde.

Dagelijks Bestuur

(Mattenkot)


??

 Cultuurraad

(cc Het Bolwerk - 19u30)

 

??


DAGELIJKS BESTUUR 2018-2024

Moad El Boudaati

Schepen voor Jeugd, Sport en Cultuur

 

tel: 02 255 45 05

mobile: 0484 663 358

email: moad.el.boudaati@vilvoorde.be

Jon Igartua y Porres

Voorzitter - Secretaris

 

 

mobile: 0475 910 383

email: jon.igartua@degoubloem.be

 

Fernande Authuys

Raadslid

 

 

mobile: 0498 456 467

email: fernauthuys@gmail.com

 

Jeroen Matthys

Cultuurbeleidscoördinator

 

tel: 02 255 79 51

mobile: 0499 518 658

email: jeroen.matthys@vilvoorde.be

 

Frans Ramael

Penningmeester

 

tel: 02 253 23 71

mobile: 0476 747 478

email: frans.ramael@skynet.be

 

Bart Delvaux

Raadslid

 


mobile: 0484 148 295

email: bartdelvaux07@gmail.com

 

 
 
 
 
 

¬©  onafhankelijke website van de Adviesraad voor Cultuur van Stad Vilvoorde - privacy

web design by ongi etorri  ¬©